Eleiko Kindness Award - In Memory of Lennart Blomberg

Eleiko arbetar för att vara världsledande inom utrustning och utbildning till träningsbranschen med stöd i företagets övergripande mission som är att hjälpa människor bli starkare så att de kan prestera bättre - i sin sport och i sitt liv. Företaget strävar efter att kombinera ett professionellt företagande med en humanistisk människosyn. Att agera vänligt - en av företagets grundvärderingar - är något som för Eleiko är centralt för att kunna skapa en positiv miljö såväl inom företaget som i alla de omgivningar som företaget är verksamt.

Lennart Blomberg
Lennart Blomberg drev och var verksam inom företaget mellan 1998 fram tills sin bortgång 2015. Han gjorde ett stort avtryck hos alla de människor som han träffade och han levde efter sin egen myntade devis att alltid ”sätta människan i centrum”. Lennart var en sann humanist och ett föredöme i att kunna kombinera affärsmannaskap med just mänskliga värderingar. Alla som hade nöjet att träffa Lennart kände att det fanns en genuin strävan att vara en god människa - en strävan som företaget även idag värnar starkt om.
 
Avsikten med Eleiko Kindness Award
Eleiko vill hedra Lennart Blomberg och den anda han bidrog med till företaget genom att instifta utmärkelsen ”Eleiko Kindness Award – In Memory of Lennart Blomberg”. Priset skall gå till en person som:
- Verkar för att få andra människor att trivas.
- Hjälper andra människor att lyckas och att hantera svårigheter.
- Skapar en miljö fylld av optimism, vänlighet och skratt.
- Är en god förebild för andra genom att sätta människan i centrum.
Personen som nomineras ska på ett eller annat sätt vara aktiv inom träningsbranschen och kunna påvisa ett intresse för att hjälpa andra bli starkare och må eller prestera bättre.

Innebörden av Eleiko Kindness Award
Priset består av följande delar:
- Utnämningen ”Eleiko Kindness Award – In Memory of Lennart Blomberg”.
- Tilldelning av ett vandringspris med sitt namn ingraverat.
- Publicering och profilering av vinnaren på Eleikos hemsida.
- SEK 20,000 att ge till valfritt välgörande ändamål.
- Pristagaren erbjuds att följa med på en resa eller event inom ramen för Eleikos verksamhet och nätverk, t.ex. deltagande vid ett större internationellt mästerskap eller annat event inom träningsbranschen. Alla kostnader (resa, hotell och uppehälle) betalas av Eleiko. Beslut om lämpligt resmål eller event sker i samråd med pristagaren.

Nomineringsprocessen
Priset kommer att presenteras på Eleiko.com. Mellan 1 januari och 15 oktober varje år kan man nominera valfri person med en motivering om varför man anser att personen bör få utnämningen. Nomineringen sker via Facebook. Gå till nominering. En jury bestående av representanter från Eleiko och dess nätverk kommer därefter utse och tillkännage en av de nominerade under november varje år.

Dela på sociala medier

Kontakta oss

Eleiko Sport Inc318 West Grand Avenue, Suite 301, Chicago, IL 60654
1-866-447-9441

The Number One Strength Company

At Eleiko, we work to make people stronger so they can perform better - in sports and in life. For over 60 years, Eleiko has been a worldwide leader within international weightlifting, powerlifting and strength & conditioning communities. Eleiko is uniquely certified by the IWF, IPF and Para-Powerlifting federations. Our products have been delivered to more than 180 countries and are often seen at the world’s largest championships and in the most respected strength training facilities. More than 1,000 world records have been set with an Eleiko barbell. With quality, innovation and customer service as guiding principles, Eleiko is the leading equipment provider and educator in strength.

Nyhetsbrev

sociala medier