Styrkeutstyr produsert for varige ytelser | Eleiko
Kjøp ditt Eleiko Premium Home Gym nå! Besøk shop.eleiko.com

Eleikos hovedkvarter

Et knutepunkt i det globale styrkemiljøet

Det nye hovedkvarteret samler Eleikos administrasjonskontorer, produktutvikling, produksjon og distribusjon på ett sted. Det er et kompetansesenter for styrke, der vi dyrker en innovasjonsbasert kultur som skaper den neste generasjonen utstyr og åpner dørene for styrkemiljøet som et knutepunkt for utdanning, trening og konkurranser i verdensklasse.

Innovasjon
innen styrke

Vi har plassert våre utviklings- og testfasiliteter i hjertet av våre nye produksjonslokaler, og sentraliserte team gjør det mulig med kommunikasjon mellom avdelingene og gode samarbeid for å legge til rette for smidig produktutvikling. Under ledelse av Roy Simonson, en bransjeveteran som har oppnådd imponerende ting innen styrke, fortsette vi å gjøre det vi gjør best, nemlig å heve standarden og videreutvikle styrkesportens fremtid.

I sentrum
av læring

Eleikos nye anlegg inneholder imponerende fasiliteter for vektløfting og funksjonell trening, i tillegg til topp moderne foredragslokaler for å arrangere forelesninger, praktiske kurs og seminarer. Dette anlegget understøtter vår tilnærming til utdannelse som utvikler teknikk og trenerevner gjennom en kombinasjon av klasseromsdiskusjoner, vektløftingsteknikk og praktisk opplæring.

Arena for
Arrangementer i verdensklasse

Eleiko var vert for Master's Weightlifting Champions i august 2017, og vi ser frem til å ønske IPF World Championship i styrkeløft velkommen i november 2018.