Socialt ansvar och hållbarhet | Eleiko
Köp ditt Eleiko hemmagym nu! Besök shop.eleiko.com

Socialt
Ansvar

För en starkare värld

Att vara socialt ansvarig och hållbar är en förutsättning för att leva upp till våra värderingar och förverkliga vår vision att bygga en starkare värld. Genom att prioritera hållbarhet expanderar vi vårt fokus bortom fysisk styrka och mänskligt potential, det driver våra ambitioner att skapa en starkare värld på nya höjder.

En starkare värld

Vi arbetar för att ha en positiv inverkan på såväl vår bransch som på samhället genom att minska vår miljöpåverkan. Vår ISO 14001-certifiering och vårt arbete med hållbar design är några exempel på våra åtgärder för att bidra till en starkare värld. Som en del av vårt miljöarbete är vi uppmärksamma på att välja miljövänliga material till våra produkter och samarbeta med företag som har ett tydligt hållbarhetsfokus. Miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten och vi har även inrättade ett internt "Green Team" för att driva vårt hållbarhetsarbete framåt genom konkreta åtgärder med mätbara mål.

I tillägg till vårt engagemang för minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet, samarbetar vi även aktivt med och stöttar andra projekt och organisationer som delar vår vision om en starkare värld i samhället, genom sponsring och samhällsengagemang.

Eleiko är även stolta över att vara en del av FN: s Global Compact som en del av vårt arbete för ansvarsfullt företagande. Det binder oss till arbeta utifrån 10 hållbarhetsprinciper inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption och årligen rapportera till FN: s Global Compact om våra pågående insatser. Läs vårt uttalande om slaveri och människohandel här.

Eleiko Hållbarhetspolicy

Vi vill bidra till en starkare värld. Vi arbetar därför ständigt med att identifiera förbättringsmöjligheter i våra processer, produktutveckling och bland leverantörer så att vi kan göra mer för miljön och främja hållbara metoder.

Knutna till
UN Global Compact

Att arbeta aktivt med hållbarhet och mänskliga rättigheter är grundläggande för att leva upp till våra värderingar och förverkliga vår vision om en starkare värld. Eleiko är därför ett av tusentals företag som deltar i United Nations Global Compact, ett nätverk som arbetar utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. Global Compact uppmanar och stöttar företag att anpassa sin verksamhet och strategier efter tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. FN: s Global Compact lanserades 2000 och är det största nätverket för hållbarhet i världen med mer än 10 000 företag i över 160 länder.

Hållbar design

Vi designar produkter som varar. De är slitstarka, tillverkade av beståndsdelar av finaste kvalitet och utformade för att klara tidstestet efter flertalet repetitioner och nedsläpp. Detta fokus på produkternas kvalitet och design för lång livslängd, med tekniska egenskaper och tidlösa klassiska mönster, gynnar inte bara våra kunder utan minimerar även miljöpåverkan när de kasseras.

Svenskt kvalitetsstål

Vårt svenska stål har varit grunden för våra stänger i 60 års tid. Det är ett rent stål som nu även är miljövänligt. Förbättrade tillverkningsprocesser minskar miljöpåverkan medan våra stänger bibehåller sina särskiljande egenskaper; styrka och flexibilitet. En vinnande kombination.

En vänlig kultur

Från fika till produktutvecklingsfilosofier förankrade i skandinaviska designtraditioner av kvalitet, säkerhet och ren estetik, omfamnar vi vårt svenska arv. Vi värdesätter balans mellan arbete och privatliv och genomför policyer och metoder för att främja en lyckligare, friskare och starkare arbetsstyrka. Vi inser att vårt team gör oss till de vi är. Vi är olika, ett företag bestående av 18 nationaliteter som talar mer än 20 språk. Vi uppmuntrar fika-traditionen för att vi vet att förhållanden och samarbete är centralt för vår framgång. Att sakta ner, koppla bort och skapa plats för att kreativitet ska blomstra är avgörande för innovation. Att uppskatta dessa värderingar och vara vänliga gör Eleiko till vilka vi är idag.

*Fika är en svensk social tradition som innebär att ta en snabb kaffepaus med kollegor och vänner. Fika innebär att sakta ner, ta en stund till att spendera tid med folk runtomkring dig.

Eleiko Huvudkontor

När vi bestämde oss för att bygga ett nytt huvudkontor för Eleiko var arkitektens kompetens inom och engagemang för hållbarhet ett viktigt beslutskriterium när vi valde vår partner för projektet. Vårt firma, White, är en skandinavisk arkitektfirma med gott anseende som är kopplat till FN:s Global Compact-program som uppmanar organisationer att anpassa sina strategier och verksamheter med universella principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.

Eleikos nya huvudkontor renoverar en befintlig byggnad och även bygger ut den med nya utrymmen. Miljövänliga material och processer valdes när det var möjligt och man använder sig av LED-belysning, automatiska solskyddslösningar för att minska energiförbrukningen och användarstyrd elförbrukning.