Socialt ansvar och hållbarhet | Eleiko
Köp ditt Eleiko hemmagym nu! Besök shop.eleiko.com

Socialt
Ansvar

För en starkare värld

Att vara socialt ansvarig och hållbar är en förutsättning för att leva upp till våra värderingar och förverkliga vår vision att bygga en starkare värld. Genom att prioritera hållbarhet expanderar vi vårt fokus bortom fysisk styrka och mänskligt potential, det driver våra ambitioner att skapa en starkare värld på nya höjder.

En starkare värld

Vi är engagerade i miljöförvaltning och passionerade om att minska vår miljöpåverkan. Vi är uppmärksamma när vi väljer material och etablerar partnerskap med företag som visar sig använda miljövänliga metoder. Våra medarbetare följer men även strävar efter att utöva bättre praxis än de miljömässiga reglerna och bestämmelserna från lokala, regionala och nationella myndigheter. Vi har inrättat ett internt "grönt team" för att styra våra hållbara initiativ att utveckla konkreta åtgärder och mätbara mål för att minska vår miljöpåverkan.

Hållbar design

Vi designar produkter som varar. De är slitstarka, tillverkade av beståndsdelar av finaste kvalitet och utformade för att klara tidstestet efter flertalet repetitioner och nedsläpp. Detta fokus på produkternas kvalitet och design för lång livslängd, med tekniska egenskaper och tidlösa klassiska mönster, gynnar inte bara våra kunder utan minimerar även miljöpåverkan när de kasseras.

Rent grönt
Svenskt stål

Vårt proprietära svenska stål har varit grunden för våra stänger i 60 års tid. Vårt stål är av extremt rent stål och nu är det också miljövänligt. Förbättrade tillverkarprocesser för rengöring minskar miljöpåverkan medan våra barer behåller sina särskiljande egenskaper; styrka och flexibilitet. En vinnande kombination.

Eleiko Sustainability Policy

We believe in building A Stronger World. We will identify opportunities in our processes, product development and our supply chain where we can do more to protect and contribute to a healthy environment and promote sustainable practices.

En kultur
av godhet

Från fika till produktutvecklingsfilosofier förankrade i skandinaviska designtraditioner av kvalitet, säkerhet och ren estetik, omfamnar vi vårt svenska arv. Vi värdesätter balans mellan arbete och privatliv och genomför policyer och metoder för att främja en lyckligare, friskare och starkare arbetsstyrka. Vi inser att vårt team gör oss till de vi är. Vi är olika, ett företag bestående av 18 nationaliteter som talar mer än 20 språk. Vi uppmuntrar fika-traditionen för att vi vet att förhållanden och samarbete är centralt för vår framgång. Att sakta ner, koppla bort och skapa plats för att kreativitet ska blomstra är avgörande för innovation. Att uppskatta dessa värderingar och vara vänliga gör Eleiko till vilka vi är idag.

*Fika är en svensk social tradition som innebär att ta en snabb kaffepaus med kollegor och vänner. Fika innebär att sakta ner, ta en stund till att spendera tid med folk runtomkring dig.

Eleiko Huvudkontor

När vi bestämde oss för att bygga ett nytt huvudkontor för Eleiko var arkitektens kompetens inom och engagemang för hållbarhet ett viktigt beslutskriterium när vi valde vår partner för projektet. Vårt firma, White, är en skandinavisk arkitektfirma med gott anseende som är kopplat till FN:s Global Compact-program som uppmanar organisationer att anpassa sina strategier och verksamheter med universella principer om mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.

Eleikos nya huvudkontor renoverar en befintlig byggnad och även bygger ut den med nya utrymmen. Miljövänliga material och processer valdes när det var möjligt och man använder sig av LED-belysning, automatiska solskyddslösningar för att minska energiförbrukningen och användarstyrd elförbrukning.